ویژگی‌های اساسی یک مدیر موفق

از ناپلئون بُناپارت، نخستین امپراتور فرانسه و یکی از برترین فرماندهان نظامی تاریخ بشریت نقل شده که: «اگر لشکر گوسفندان توسط یک شیر رهبری شود، می‌تواند ارتش شیران را به…

ادامه خواندنویژگی‌های اساسی یک مدیر موفق