چطور طراحان حرفه‌ای با انتقاد برخورد می‌کنند؟

ما زمان و انرژی زیادی را خرج بی‌نقص کردن طراحی‌مان می‌کنیم. ما آن‌قدر به طراحی اهمیت می‌دهیم که انگار بخشی از وجودمان در آن دمیده شده است. حال اگر در…

ادامه خواندنچطور طراحان حرفه‌ای با انتقاد برخورد می‌کنند؟