چطور حوثی‌های یمن به تهدیدی برای جهان تبدیل شدند؟

نزاع انسان را وادار به گرفتن تصمیمات سخت می‌کند. از اواسط آذرماه، حوثی‌های یمن یکی از استراتژیک‌ترین آبراه‌های تجارت بین‌الملل را خفه کرده‌اند، شناورها پهلوگرفته‌اند، موشک‌ها شلیک‌شده‌اند و پهبادها به…

ادامه خواندنچطور حوثی‌های یمن به تهدیدی برای جهان تبدیل شدند؟