شغل موردعلاقه من چیست؟

ما بیشتر دوران نوجوانی و جوانی خود را در یک نظام آموزشی می‌گذرانیم که ما را در یک سری از توانایی‌ها و استعدادهای بسیار محدود آزمایش می‌کند. این باعث می‌شود…

ادامه خواندنشغل موردعلاقه من چیست؟