پارادوکس رأی‌دهی

همان‌طور که به انتخابات ایران نزدیک می‌شویم و با در نظر گرفتن این موضوع که خیلی از اشخاص در رأی‌دهی مردد هستند، به نظرم بسیار پراهمیت است که نگاهی گذرا…

ادامه خواندنپارادوکس رأی‌دهی

آیا بر آمریکا دموکراسی حاکم است؟ کوتاه

معمولاً وقتی با طرفداران دیکتاتوری و حکومت‌های خودکامه به‌پای بحث می‌‌نشینی، امکان ندارد موضوع آمریکا و دموکراسی را وسط نکشند. آن‌ها همیشه می‌گویند علت وضعیت نه‌چندان جالب آمریکا، فقط و…

ادامه خواندنآیا بر آمریکا دموکراسی حاکم است؟ کوتاه